Skip to content

Bliv frivillig

Bliv frivillig allerede i dag

Som frivillig i Voldtægtofres Vilkår kan du være med til at bane vejen for, at voldtægtsofre bliver retfærdigt behandlet hos politiet, i retssystemet og i medierne.  Du bliver en del af et fællesskab, der kæmper for at sikre bedre vilkår for voldtægtsofre på mange forskellige niveauer. Vi er organiseret i en række frivillige arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige dagsordener:

  • Retssagsgruppen følger aktuelle voldtægtssager i by- og landsretter
  • Mediegruppen arbejder for at sikre en fair og respektfuld behandling af ofre i medierne
  • Dialoggruppen er i dialog med politikere og andre interessenter om eksempelvis lovarbejde
  • Ungegruppen arbejder for at fremme og nuancere unges viden om voldtægt.
  • Sundhedsgruppen arbejder for at forbedre ofres sundhed og trivsel.
  • Researchgruppen samler og behandler viden og forskning om voldtægt
  • Politigruppen arbejder for at forbedre vilkårene for voldtægtsofre hos politiet.

Skriv til kontakt@offervilkaar.dk, hvis du ønsker at være frivillig. Angiv gerne, hvilken arbejdsgruppe (eller hvilke arbejdsgrupper), du har lyst til at engagere dig i. Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Bliv medlem