De færeste løber skrigende væk efter en voldtægt

Behovet for nuanceret oplysning om reaktionsmønstre hos ofre for seksuelle overgreb er stort. Det viser den stærkt polariserede dabat, efter at TV2 fjernede Jes Dorph-Petersen fra skærmen, skriver stifterne af den nye forening Voldtægtsofres Vilkår i Jyllands-Posten.

Eva blev udsat for et seksuelt overgreb, men det gik først op for hende mange år senere

Da Eva Dixen blev udsat for et seksuelt overgreb, troede hun i lang tid, at det var hendes egen skyld. Hun er langt fra den eneste, der kender til den tvivl, når det gælder seksuelle overgreb, siger Maria Lindbaum fra foreningen Voldtægtsofres Vilkår. til Femina.

ESPD & Voldtægtsofres Vilkår: Er vi ved at skrive straffrihed for voldtægt af en ægtefælle ind i loven igen

Man kunne godt tro, at straffrihed for voldtægt af sin ægtefælle er ved at blive skrevet ind i loven igen, når man læser et afsnit i lovbemærkningerne til den kommende samtykkelov. Her står der: ”Der vil – også ved total passivitet – efter en konkret og samlet vurdering kunne foreligge samtykke. Her vil det naturligt kunne indgå i vurderingen, om parterne tidligere har haft samleje gennemført med samtykke, der er foregået på samme måde, uden at der har været tale om indirekte trusler eller psykisk vold mv., eller om parterne ikke tidligere har haft nogen seksuel relation.” Det skriver Zen Donen fra Everyday Sexism Project Danmark og Kirstine Holst fra Voldtægtsofres Vilkår i POV International.

Utidssvarende ’snigerparagraf’ er en kæp i hjulet på den seksuelle selvbestemmelsesret

Det er ikke mindre krænkende og strafværdigt at forgribe sig på en kvinde, der forveksler sin gerningsmand med en anden. Straffelovens paragraf 221 om tilsnigelse til et samleje burde være blevet afskaffet, da samtykkebestemmelsen trådte i kraft, skriver Kathrine Storgaard Carlsen, bestyrelsesmedlem i Voldtægtsofres Vilkår og kommunikationsrådgiver i POV International. Igen i sidste uge blev samtykkebestemmelsen tilsidesat i en dom til fordel for ‘snigerparagraffen’, som giver en langt mildere straf end en voldtægtsdom, fortæller skribenten.

Bliv frivillig