Skip to content

Bliv medlem

Vil du være med til at forbedre voldtægtofres vilkår?

Som medlem af Voldtægtofres Vilkår er du med til at støtte vores arbeje  med at skabe bedre vilkår for voldtægtsofre hos politi og retssystem, samfund og medier

  • Vi arbejder for ofrene og er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.
  • Vi kæmper for en mere kompetent og retfærdig behandling af ofre i retssystemet, en fair og respektfuld behandling af ofre i medierne, og for at forbedre voldtægtsofres muligheder for hjælp til restitution.
  • Vi formidler viden om voldtægt og gør op med myter og stereotype forestillinger om voldtægtsofre

Ønsker du at blive medlem?  Send en mail til kontakt@offervilkaar.dk

Bliv frivillig