Voldtægtsofres Vilkår skal hvert år søge tilladelse til indsamling hos Indsamlingsnævnet. Det er et krav, at indsamlinger og efterfølgende regnskaber. offentliggøres her på hjemmesiden.

Indsamlingsmåde:

Indsamlingen foregår via hjemmeside og på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay ) samt kontooverførsel.

Indsamlingsformål:

Midlerne kan anvendes til fordel for etablering, administration, herunder lønninger, husleje, materialer, ekstern rådgivning m.m., og fremtidig drift af Voldtægtsofres Vilkår.

Indsamlingsområde:

Landsdækkende.

Regnskab:

Regnskab over indsamlinger offentliggøres her på siden, når de er godkendt, underskrevet og indsendt til Indsamlingsnævnet.

De indsamlede midler anvendes løbende.

Tusind tak for dit bidrag og støtte til Voldtægtsofres Vilkår

Regnskabsblanket-indsamling-2022

Regnskabsblanket-indsamling-2023